Coronavirus aanpassingen praktijk

Mijn praktijk versus het Coronavirus:
Voorlopig blijft mijn praktijk gewoon open en zal ik me houden aan de basisregels zoals bijvoorbeeld het niet geven van handen. Hoesten en niezen in mjjn elleboog doe ik al jaren, dus zal ik voortzetten 😉
Mijn patiënten met chronische ziekten en auto-immuunziekten verzoek ik om zelf te beslissen of ze het aandurven om toch te komen. Deze patiëntengroep die ongeveer 50% van mijn praktijk beslaat is voor mij wel een overweging of ik tijdelijk moet sluiten om te zorgen dat mijn praktijk geen onnodige doorgever wordt van het virus.
Als ik dit nodig acht dan zal ik dit melden op mijn website en op mijn Facebookpagina.
Op hoop van zegen! 🍀