Klacht

Wilt u een klacht indienen over de therapeut dan kan dat via een speciale klachtencommissie voor paramedici, genaamd Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

 

Heeft u een klacht?

Kijk dan voor meer informatie om een klacht in te dienen op de volgende website:

http://www.klachtenloketparamedici.nl/default.aspx