Bij- en nascholing

Met betrekking tot specialisatie 3-dimensionale oefentherapie, scoliose en morbus Scheuermann:

 • Medical Kinetics terugkomdagen 2016
 • Medical Kinetics, volledige specialisatie in onderzoek en behandeling met driedimensionale oefentherapie (2015)
 • Driedimensionale scoliosebehandeling. Korte inhoud: leren kijken, denken, onderzoeken en werken in de driedimensionale patronen van de wervelkolom en scoliose voor een effectiever behandelresultaat. (2013)
 • Thema-avond Scoliose. Korte inhoud: lezing over oefenen met scoliose met en zonder brace en inzichten over het maken van braces en de verwachtingen van een bracebehandeling. (2011)
 • Symposium Medical Kinetics. Korte inhoud: achtergronden en wetenschappelijke onderbouwing van Medical Kinetics, een 3-dimensionale therapievorm voor het behandelen van de wervelkolom.(2009)
 • Congres Bekkenscheefstand; bekkentorsie, bekkenwringing of (schijnbaar) beenlengteverschil. Korte inhoud: verschillende presentaties over het onderwerp door verschillende disciplines: een podotherapeut, een oefentherapeut Mensendieck en een orthopeed. (2008)
 • Balans- en stabiliteitstraining (Stabiliteits Trainingscentrum Heerenveen). Korte inhoud: trainen corestability en fijne stabiliteit/motoriek met behulp van een oefenbal. Voor het behandelen van mensen met hypermobiliteit en overige stabiliteitsproblemen zoals scolioses, balans- en evenwichtsproblematiek. (2007)
 • Driedimensionale scoliosebehandeling. Korte inhoud: leren kijken, denken, onderzoeken en werken in de driedimensionale patronen van de wervelkolom en scoliose voor een effectiever behandelresultaat. (2005)

 

Met betrekking tot specialisatie reumatische aandoeningen en fibromyalgie:

 • Minisymposium Oefentherapie bij Reumatoïde artritis. Korte inhoud: aanpak van reuma bij intramuraal werkende oefentherapeuten en fysiotherapeuten en de evidence based onderbouwing hiervan. (2012)
 • Fyranet seminars 2012. 3 seminars bijgewoond van de 4 (2012)
 • Fyranet seminars 2011 (LUMC). Korte inhoud: dit is een reumanetwerk van fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de specialisatie gevolgd hebben in het LUMC, waar de meeste wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van reuma plaatsvindt binnen Nederland. Jaarlijks zijn er circa 5 bijeenkomsten om de reumaspecialisatie op peil te houden met de laatste kennis en ontwikkelingen. (2011)
 • Reumatische aandoeningen (LUMC). Korte inhoud: theorie over verschillende ziektebeelden en onderzoek- en behandeltechnieken met nieuwste wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen op het gebied van trainen/behandelen en medicatie. (2011)
 • Chronische vermoeidheid en Fibromyalgie. Korte inhoud: (psychosomatische) theorie achter de ziektebeelden en behandeltactieken/coachingstechnieken voor effectievere behandeling en zelfredzaamheid van de patiënt. (2008)
 • Symposium Richtlijn Osteoporose. Korte inhoud: Theorie en wetenschappelijke onderbouwing achter ontwikkelingen behandelrichtlijn voor osteoporose. (2005)
 • Symposium beroepsvereniging: de reumatoïde artritis, Bechterew en Fibromyalgiepatiënt centraal. Korte inhoud: laatste ontwikkelingen op het gebied van behandeling en medicatie.(2002)

 

Met betrekking tot cursussen Vallen Verleden Tijd en ValFun:

 • Valtraining en valpreventie (Sint Maartenskliniek Nijmegen). Korte inhoud: theorie over oorzaken van vallen en valangst. Zelf ervaren van een oefenparcours, spel- en oefentechnieken voor verminderen van valangst en valkans. (2004)

 

Met betrekking tot ontwikkelen therapeutische vaardigheden:

 • Klinische toepassing van triggerpointtherapie als hulpmiddel bij oefentherapeutisch handelen. Korte inhoud: theorie over triggerpoints en praktijkscholing over het toepassen van de technieken van triggerpoints en andere passieve atonisatie-/ontspanningstechnieken. (2013)
 • Essencetraining. Korte inhoud: persoonlijkheidstraining, bewustwording gedrags- en communicatiepatronen en deze leren doorbreken voor een beter functioneren. Groter bewustzijn van gedrag van jezelf en anderen en de interactie hiertussen (2010)
 • Intuïtieve Training. Korte inhoud: bewuster omgaan met en leren gebruiken van intuïtie op het vlak van communicatie met anderen en jezelf. (2008-2009)
 • Meerdimensionaal Belasting-Belastbaarheidsmodel. Korte inhoud: Theorie achter effectiever
 • behandelen door lichamelijke klachten in totaalbeeld te benaderen met achterliggende psyche, gedrag en overtuigingen van de patiënt. Het leren doorbreken van iemands overtuiging als deze nadelig is voor het herstel van (lichamelijke) klachten. Patiënt bewust maken van zijn gedrag en gedachtenpatronen. (2008)
 • Post HBO-opleiding Directe Toegankelijkheid Oefentherapie. Korte inhoud: verplichte nascholing om patiënten zonder verwijzing van een arts te mogen aannemen in de praktijk. (2007)
 • Schriftelijke cursussen psychologie en parapsychologie. Korte inhoud: alles over gedrag, normen, waarden en(religieuze) overtuigingen (2003-2004)
 • Integratie van de haptonomie in het oefentherapeutisch handelen. Korte inhoud: met name het aanleren van bewust non-verbaal communiceren, contact maken met iemand op non-verbale wijze, zelfbewustwording, zelfspiegeling en het leren lezen van non-verbale boodschappen die een ander uitzendt. (2002-2003)
 • HBO Oefentherapie Mensendieck aan de HvA (1996-2000)


Overige bij- en nascholing:

 • Wetenschappelijke cursus Brein en Stemming: nieuwe inzichten. Korte inhoud: nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van ontstekingsprocessen in lichaam en brein bij ziekte en pijn.(2013)
 • Lezingencyclus Hart voor je lijf: chronische pijn vanuit neurowetenschappelijk perspectief. Korte inhoud: wetenschappelijk onderbouwing van het begrip pijn en de behandelmogelijkheden voor paramedici. (2011-2012)
 • Lezingencyclus Brein & Bewegen (beroepsvereniging in samenwerking met faculteit Bewegingswetenschappen VU) korte inhoud: nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van breinveranderingen bij ziekte en pijn en de invloed hiervan op het bewegen. (2007-2008)
 • Lezingencyclus Lage rugklachten: rationele therapie (Faculteit bewegingswetenschappen VU). Lezingencyclus afgesloten met een symposium over de nieuwste bevindingen op het gebied van behandelen van lage rugklachten in combinatie met chemische veranderingen in het brein door (langdurige) pijnklachten. Manieren om hierop invloed uit te oefenen met actieve oefentherapie en gedragstraining/-bewustwording. (2006-2007)
 • Bekkenbodem. Korte inhoud: Theorie en behandeling van bekkenbodemklachten, incontinentie en spanningsklachten. (2006)
 • Lezingencyclus: Oefenen bij knieklachten (beroepsvereniging in samenwerking met faculteit Bewegingswetenschappen VU). Korte inhoud: theorie en inzichten achter verschillende knieklachten en oefentherapeutische behandeltechnieken. (2002-2003)