Therapie

Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een actieve therapie gericht op het verbeteren van houdings- en bewegingsgewoonten. Dit betekent dat u zelf actief aan de slag gaat met oefeningen en opdrachten om bewust te worden van houding en manier van bewegen.
De therapie is geschikt voor mensen zonder pijnklachten (preventief), mensen met klachten van voorbijgaande aard (curatief) en mensen met blijven klachten (palliatief).
In de praktijk wordt geoefend met een grote spiegel zodat u kunt zien wat u met uw houding doet of hoe u een beweging maakt. Op deze manier wordt ook beter zichtbaar wat de verschillen zijn tussen de manier waarop u het eerst deed en de nieuwe aangeleerde houding of beweging. Het gebruik van een spiegel is echter geen noodzaak. Zo kunnen blinden en slechtzienden ook prima behandeld worden bij een oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Uiteindelijk is het altijd de bedoeling dat de spiegel niet meer nodig is om te controleren hoe uw houding of beweging is. Het lichaam zelf geeft dan de informatie die u nodig heeft.
Tijdens de therapie worden adviezen en correcties in houding en beweging ondersteund met een aantal oefeningen. Deze zorgen ervoor dat een correctie makkelijker uitgevoerd kan worden en beter volgehouden kan worden. Op deze manier kost het minder moeite om een verandering van houdingsgedrag en bewegingspatronen in te oefenen. Iedereen beweegt op een eigen, unieke manier, waardoor standaard adviezen niet altijd voor iedereen werken. Bij de oefentherapeut Cesar/Mensendieck krijgt u oefeningen en adviezen die speciaal gericht zijn op uw klacht en/of hulpvraag.

 

Oefentherapie Cesar/Mensendieck in een notendop:
- De therapie richt zich op het hele lichaam en niet alleen op het deel waar de klachten zich manifesteren. Er wordt gekeken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoonten. Het is gericht op het optimaal functioneren in het dagelijks leven.

- De therapie vraagt van de patiënt een actieve inzet. Eigenlijk is de therapeut een coach die met behulp van oefeningen en adviezen de patiënt zijn eigen gereedschap geeft om zelf aan de slag te gaan en het probleem zelf op te leren lossen. Dit lukt alleen als u bereid bent buiten het consult in de praktijk alle adviezen toe te passen en uit te proberen en de oefeningen te doen.

- De therapie maakt u zelfredzaam. U leert stapsgewijs de samenhang tussen klacht en houding te herkennen. U leert hierop te reageren met behulp van oefeningen en het aanpassen van houdingen en bewegingen. Op deze manier kunt u zelf meer controle uitoefenen en zelf zorgen dat de klachten weer verminderen of wegblijven.
  
Hoe ziet de behandeling eruit?
Tijdens het eerste consult vindt er een vraaggesprek plaats en wordt er onderzoek gedaan. Het onderzoek vindt plaats in ondergoed.
Aan de hand van het gesprek en het onderzoek wordt er samen met u een behandelplan opgesteld waarmee we aan de slag gaan. Het aantal behandelingen hangt af van de hulpvraag en de voortgang. Het behandelgemiddelde in deze praktijk ligt tussen de 6 en 12 behandelingen. Het aantal behandelingen wordt altijd in samenspraak met u bepaald.