Privacyverklaring

Beslotenheidsverklaring

 

Reinders Oefentherapie

Mw. I. Reinders

Rembrandtkade 50

3583 TP Utrecht

06-2529 9364

reindersoefentherapie@gmail.com

 

 

 

Reinders Oefentherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze verklaring geef ik informatie over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

 

Als Reinders Oefentherapie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van  mijn Beslotenheidsverklaring vragen heeft hierover, neem dan contact met mij op via bovenstaande adresgegevens.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk zijn:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • BSN-nummer
 • Documentnummer van het legitimatiebewijs
 • huisarts
 • verzekeringsgegevens
 • e-mailadres
 • informatie over de gezondheid met betrekking tot de specifieke klacht waarvoor u mijn praktijk bezoekt
 • informatie over de algehele gezondheid waarmee ik rekening dien te houden tijdens de behandelsessies.

 

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

 • om u indien nodig te kunnen bellen en/of mailen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • voor het opstellen van een behandeldossier en het uitschrijven van dagjournalen (behandeldata) conform de Richtlijn Verslaglegging (Vereniging Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck). Deze verslaglegging is een wettelijke verplichting.
 • het afhandelen van uw betalingen door uw zorgverzekeraar of door uzelf
 • uw e-mailadres wordt gebruikt voor klantenervaringsonderzoek door Qualiview (PREMS). Met deze instantie heb ik een overeenkomst die uw privacy waarborgt.
 • als u zich zonder verwijzing van een arts aangemeld heeft (DTO = Directe Toegankelijkheid Oefentherapie), dan ben ik verplicht een DTO-verlag naar de huisarts te sturen waarin kort uw hulpvraag en klachten staan. Bij de afronding van de behandeling stuur ik een eindverslag met het behandelresultaat naar de huisarts. Deze verslaglegging gaat via een beveiligde verbinding genaamd Zorgmail.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Reinders Oefentherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Volgens de Wet Geneeskunde Behandelovereenkomst (WGBO) moeten medische gegevens  minimaal 15 jaar bewaard blijven. U heeft het recht uw dossier eerder te laten vernietigen dan 15 jaar. Een verzoek tot vernietiging moet u schriftelijk sturen naar Reinders Oefentherapie, Rembrandtkade 50, 3583 TP Utrecht. Uw schriftelijk is dan het enige dat bewaard wordt, samen met de bevestigingsbrief dat aan uw verzoek voldaan is.

 

Financiële administratie moet minimaal 7 jaar bewaard worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Voor het verstrekken van persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst verplicht. Hierin staan afspraken over het verwerken van de gegevens op een veilige manier.

Ik geef geen gegevens door aan partijen met wie ik geen verwerkersovereenkomst heb, tenzij het wettelijk toegestaan en /of verplicht is, zoals bijvoorbeeld een politieonderzoek.

Als bijvoorbeeld een jurist of advocaat informatie wil hebben, dan heb ik van u schriftelijke toestemming nodig voordat ik gegevens mag delen.

 

Ik maak onder andere gebruik van de volgende derde partijen:

 • het verzorgen van de internetomgeving van het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) via Intramed B.V.
 • het verzorgen van de vergoeding via uw zorgverzekeraar
 • het verzorgen van het klantenervaringsonderzoek via Qualiview

 

Uw zorgverzekeraar heeft enkel inzage in het aantal uitgevoerde behandelingen en de door mij gestelde diagnosecode. Zij hebben geen inzage in de inhoud van uw patiëntendossier. Als zij hiervoor wel een verzoek indienen, dan heb ik uw schriftelijke toestemming nodig om die gegevens te mogen verstrekken. U mag hiertegen ook bezwaar maken.

 

Beveiliging:

Ter beveiliging van alle gegevens hanteer ik wachtwoorden op de volgende systemen:

- mijn mobiele telefoon van de praktijk

- mijn laptop voor de praktijk

- mijn Intramedprogramma waarin alle behandeldossiers staan

- mijn Zorgmail, het communicayieprogramma tussen verwijzers, arsten en collegae paramedici

- mijn declaratatieprogramma van Vecozo die ik nodig heb om te kunnen  declareren bij de zorgverzekeraars.

 

Verder zal ik persoonsgegevens anoniem/pseudoniem maken als daar aanleiding toe is.

 

Als ik een stagiaire in de praktijk heb dan zal deze geanonimiseerde gegevens mee naar huis nemen voor voorbereiding van behandelingen.

De stagiaire heeft in de praktijkruimte wel inzage in alle gegevens. In het stagecontract is vastgelegd dat hij/zij zich moet houden aan de Wet Persoonsgegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden door de websitebeheerder:

De website van Reinders Oefentherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Reset cookie keuze

 

Minderjarigen:

Ik verwerk alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en hefet u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat laatste betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar uzelf of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwar, intrekkeing toestemming of gegevensoverdraging indienen per mail: reindersoefentherapie@gmail.com. Voeg hierbij een kopie van uw identiteitsbewijs toe.

 

Klachten:

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de verwerking van  uw persoonsgegvens. Neem hiervoor contact op met mij persoonlijk.

Komen wij er onverhoopt samen niet uit, dan hefet u het recht om bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, een klacht in te dienen.

 

--//--

Reviews

Anoniem via meetbureau Qualiview

Score 10 van 10

Goed geluisterd, effectieve behandeling met minmale middelen, slim, cliëntgericht

April 2022

Anoniem via meetbureau Qualiview

Score 10 van 10

Inge Reinders is een zeer professionele oefentherapeut; kundig, ervaren en bovenal zeer zorgvuldig.

Inge luistert goed naar de behoefte, klachten en wensen van de patiënt. De beste oefentherapeut die een patiënt kan hebben!

April 2022

Anoniem via meetbureau Qualiview

Score 10 van 10

Kan met alle vragen terecht, luistert goed naar je, geeft goede adviezen. Denkt mee in oplossingen

Januari 2022

Anoniem via meetbureau Qualiview

Score 9 van 10

Je wordt serieus genomen en er is sprake van kundigheid.

Enthousiaste en gepassioneerde vrouw

Januari 2022

Anoniem via meetbureau Qualiview

Score 10 van 10

Voor mij was het erg fijn om elke keer de link tussen lijf en hersenen uitgelegd te krijgen. Gaf inzicht en bewustwording. In combinatie met de oefeningen die goed persoonlijk afgestemd waren, maakte voor mij dat ik ook heel consequent mijn thuisopdrachten deed. En nog steeds doe!

Okt-dec 2021

Anoniem via meetbureau Qualiview

Score 10 van 10

Bijzonder goed in luisteren en adviseren. Prettig contact. Prettige therapie. Geeft ook ruimte aan eigen keus. Is bereid om je thuis te bezoeken.

Okt-dec 2021

Anoniem via meetbureau Qualiview

Score 9 van 10

Serieus nemen van je klacht en wie je bent, invoelend, meelevend

Okt-dec 2021

Anoniem via meetbureau Qualiview

Score 10 van 10

Deskundig en nauwgezet. Daarbij ook nog eens aardig. Wel een beetje breedsprakig, maar ik ben blij met haar enthousiasme.

2e kwartaal 2021

Anoniem via meetbureau Qualiview

Score 9 van 10

De oefeningen die ik kreeg waren heel gericht op mijn klachten. De manier waarop ik dingen moest opbouwen werden me heel duidelijk uitgelegd en e.e.a. heeft tot goede resultaten geleid.

2e kwartaal 2021

Anoniem via meetbureau Qualiview

Score 10 van 10

Ik noem haar altijd mijn APK. Als ik geweest ben kan ik er weer tegenaan.

1e kwartaal 2021

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info